Vodca malého plavidla kategórie A (do 20 kW)

Tento test slúži na overenie znalostí potrebných na získanie odbornej spôsobilosti Vodca malého plavidla kategórie A (malé plavidlo bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1000 kg vrátane dovoleného zaťaženia a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW). Každý test obsahuje náhodne vybraný súbor 28 otázok z oficiálnych testov používaných pri skúškach VMP.


Základná charakteristika testu:

  • počet otázok: 28
  • časový limit: 40 minút
  • maximálny počet bodov: 28
  • nutný počet bodov: 24

Štruktúra otázok:

Vyhodnotenie skúškových testov VMP je ZADARMO.

Copyright © 2007-2024
Všetky práva vyhradené. PREVÁDZKOVATEĽ / KONTAKT
webDesign By: PESL.NAME