Vodca malého plavidla kategórie B (nad 20 kW)

Tento test slúži na overenie znalostí potrebných na získanie odbornej spôsobilosti Vodca malého plavidla kategórie B (malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom nad 20 kW). Každý test obsahuje náhodne vybraný súbor 7 otázok z oficiálnych testov používaných pri skúškach VMP.


Základná charakteristika testu:

  • počet otázok: 7
  • časový limit: 10 minút
  • maximálny počet bodov: 7
  • nutný počet bodov: 6

Štruktúra otázok:

Vyhodnotenie skúškových testov VMP je ZADARMO.

Copyright © 2007-2024
Všetky práva vyhradené. PREVÁDZKOVATEĽ / KONTAKT
webDesign By: PESL.NAME