Vodca malého plavidla kategórie C (plachetnica)

Tento test slúži na overenie znalostí potrebných na získanie odbornej spôsobilosti Vodca malého plavidla kategórie B (malé plavidlo plávajúce pomocou plachiet s plochou plachiet nad 12 m2). Každý test obsahuje náhodne vybraný súbor 7 otázok z oficiálnych testov používaných pri skúškach VMP.


Základná charakteristika testu:

  • počet otázok: 7
  • časový limit: 10 minút
  • maximálny počet bodov: 7
  • nutný počet bodov: 6

Štruktúra otázok:

  • 7 otázok zo skupiny Plachetnice
  • (každá otázka za 1 bod)

Vyhodnotenie skúškových testov VMP je ZADARMO.

Copyright © 2007-2024
Všetky práva vyhradené. PREVÁDZKOVATEĽ / KONTAKT
webDesign By: PESL.NAME