Vodca malého plavidla kategórie D (pltník)

Tento test slúži na overenie znalostí potrebných na získanie odbornej spôsobilosti Vodca malého plavidla kategórie A (plť určená na prepravu osôb na príslušnom úseku vodnej cesty). Každý test obsahuje náhodne vybraný súbor 28 otázok z oficiálnych testov používaných pri skúškach VMP.


Základná charakteristika testu:

  • počet otázok: 28
  • časový limit: 40 minút
  • maximálny počet bodov: 28
  • nutný počet bodov: 24

Štruktúra otázok:

Vyhodnotenie skúškových testov VMP je ZADARMO.

Copyright © 2007-2024
Všetky práva vyhradené. PREVÁDZKOVATEĽ / KONTAKT
webDesign By: PESL.NAME